Aminopyralid i stallgödsel!

FOR:s analyser av gödsel på två koloniområden i Stockholm visar att hästgödseln och fårgödseln föreningarna köpt in innehöll aminopyralid, klopyralid och/eller pikloram. Dessa är syntetiska hormoner (auxiner) som används mot ogräs, främst i odling av säd.

Användandet av aminopyralid är följt av snäva villkor på hur den besprutade halmen sedan får användas. Den får till exempel inte säljas vidare till ett stall! Detta borde få rättsliga följder. Vem anmäler?

Skador på bondböna, jord från mitt växthus som jordförbättrats med halm och gödsel från mina ankor och höns. Inga andra gödsel eller jordprodukter använda.
Så här ser användarvillkoren ut för Lancelot, ett av de varumärken som innehåller aminopyralid.
Källa bekämpningsmedelsregistret, Kemikalieinspektionen:


Tillstånd och upplysning Produktnamn Lancelot Reg nr 5252 2 (2) Ytterligare villkor Kategori Villkor Anmärkning Ändring3

Vindanpassade skyddsavstånd: Ett vindanpassat skyddsavstånd ska bestämmas med hjälp av Säkert växtskydds "Hjälpreda vid bestämning av anpassade skyddsavstånd. Lantbruksspruta med bom". Villkoret är till för att skydda växter utanför fältet.

Personlig skyddsutrustning: Skyddshandskar ska användas vid hantering av produkten samt vid arbetsmoment som innebär risk för kontakt med sprutvätska. Andra hälsoskyddsåtgärder får användas om de ger minst motsvarande skydd.

Skydd av efterföljande gröda: vid omsådd Efter att behandling med produkten får omsådd endast göras av stråsäd, majs och gräs. Omsådden får göras tidigast 6 veckor efter plöjning eller annan djupbearbetning. Produkten innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande grödor.

Skydd av efterföljande grödor: Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm ska inarbetas (nedplöjas) i jorden före etablering - minst fyra månader vid doser upp till och med 15 g produkt/ha - minst sju månader vid doser över 15 g produkt/ha Detta gäller alla grödor utom stråsäd, majs, gräs samt raps och rybs

Etablering av följande grödor efter behandling med produkten får ske tidigast: - 14 månader: potatis och andra solanumarter, sockerbetor, morötter, lök och andra flockblommiga växter. - 24 månader: bönor, ärtor och andra baljväxter, gurka, sallat och andra grödor ur gruppen huvudsallater. Produkten innehåller aminopyralid som kan skada efterföljande grödor.

Hantering av halm och gödsel: Halm från en behandlad gröda får användas som foder eller strö i det egna jordbruket. Halm från en behandlad gröda och gödsel (ej flytgödsel) som innehåller behandlad halm får endast bortföras från det egna jordbruket till förbränning eller industriellt bruk. Behandlad halm får inte användas i växthus, svampproduktion, kompost, biogasanläggning eller som täckmantel (frostskydd) för tvåhjärtbladiga växter. Produkten innehåller aminopyralid som kan finnas kvar i halm från behandlad gröda. 

Tillredning av sprutvätska Vid beredning av sprutvätska ska tillsatsmedlet PG26N tillsättas. Villkoret är till för att produkten ska vara effektiv.

Har ni tänkt på en sak, dessa begränsningar gäller halm och gödsel, men inte säden. Vi och djuren äter alltså detta. Helt ofarligt anses det. Jag känner att jag behöver läsa på mer.


Jag fortsätter att följa skadorna i mitt eget växthus. Tomaterna har återhämtat sig något och topparna ser nu bättre ut. Skörden kommer dock att bli mycket mindre och försenad. 

Bondbönorna som jag sådde sex veckor efter att jorden gjorts i ordning för årets odling ser bedrövliga ut. Jag kommer att så varje månad framöver för att följa utvecklingen och nerbrytningen av bekämpningsmedlen.

På detta sätt tänkte jag följa jorden ända fram till nästa vår. Jag har i alla fall hittat ekohalm till nästa säsong. Återstår ekofoder till höns och ankor, det är ju deras gödsel som gör min odling så bra i växthuset. Känner stor bestörtning över hur det fina kretslopp jag skapat med fåglarna i växthuset förstörs av bekämpningsmedel som är alldeles för persistenta (svårnedbrytbara). Detta drabbar hela tanken med cirkulär användning av grödor och gödsel. 

Vad säger alla firmor som gör gödsel i konsumentförpackningar? Vilka råvaror skall de använda när varken halm, höns- eller kogödsel är säker?

Varför är det inte ramaskri? 

Jag önskar en presskonferens med berörda Kemikalieinspektionen, regeringsföreträdare, Fritidsodlingens riksorganisation och fritidsodlare. Och miljödomstolen som godkände Lancelot så sent som 2016!
Varför inte förlägga presskonferens på berörda koloniområden? Det är ju i Stockholm, nära och bra för beslutsfattarna.

Dela gärna mitt inlägg.
Tagga #pyralidstopp2022 #stoppapyralid2022

Anette

Glöm inte fylla i FOR:s enkät om du själv ser skador i din odling! 
https://sv.surveymonkey.com/r/SYNYVCM?fbclid=IwAR1GXm86i81ZuN0T8tg4cmahshy0PCKgBq5chX88k7wka23ClBXzur4DiJ0

Kommentarer

Kristin sa…
Har fått tag i hästgödsel, ska testodla, men undrar hur snabbt jag kan tyda resultatet? Ser plantorna skadade ur från början eller tar det ett tag innan de kryllar ihop sig?
Boäng sa…
Hej Kristin
Är det höga halter kan det hända att de inte gror alls. Medelhöga halter så ser du skadorna redan strax efter de kommit upp. Bondbönorna liksom skruvar sig. Låga halter så syns det mest i topparna och kan ta 2-3 veckor.

Anette

Populära inlägg