lördag 1 februari 2014

Potatis potatis....

Idag surfar jag potatis.
Det är inte så jättemånga fröfirmor eller plantskolor som skickar över Europa, men några finns det. Tack vare EU-samarbetet har det ju blivit möjligt att ta hem utsäde, bara det är certifierat.
Så EU är inte bara elände, men det är hela tiden en balansgång mellan samarbete och restriktioner.

Var köper du dina sättpotatis?
Undrar du varför den nya plant- och frölagen egentligen inte är en bra idé?
Lyssna på Arche Noahs representant när han talar i Europaparlamentets Jordbruksutskott.


Miljöutskottet röstade för ett förkastande med 49 röster mot 0. Det går faktiskt att påverka.....
Nu hoppas vi på att Jordbruksutskottet också har uppfattat budskapet.