onsdag 18 december 2013

Debatt i EU rörande nya lagförslaget om "Plant reproductive material".


Jag har sparat ner ett klipp från diskussionen i parlamentet den 27/11 rörande det nya lagförslaget.

Det är rapportörer från AGRI och ENVI (de som skriver förslaget) och skuggrapportörer från de övriga utskotten som debatterar. 
Det framgår tydligt av Judie Girling (konservativ MP från England) och efterföljande talare vilka svagheter förslaget har. Till sist försvarar kommissionärerna sitt förslag.

Hela debatten finns att lyssna på här.
Funkar inte i Chrome för mig, men i Explorer. Det går att ändra språk i underkant av bildrutan.
Ibland hänger sig språkvalen, klicka lite fram och tillbaka mellan original och engelska så brukar det lösa sig.
måndag 16 december 2013

Namninsamling mot "frölagen" !


Nu har vi sjösatt en svensk namninsamling mot EU:s föreslagna registreringstvång på alla fröer och växter.
Läs och skriv på och sprid, sprid, sprid!
Tillsammans kan vi påverka!http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=8361

lördag 14 december 2013

Ny cider!

Äntligen lite annat på bloggen än lagar och regler!

Idag har jag tappat upp första omgången av cider för året.
Det är Aroma och en liten tillsats av Spartan. Aromatiska äpplen, med lite vinterfrukt alltså. Jästen är en champagnejäst som jäser ut ganska snabbt (vilket egentligen inte är bra för cider, men den blev bra ifjol). Färgen var fint guldgul, sockerhalten nere nära noll, vilket betyder en alkoholhalt på mellan 7 och 8 procent.

Jag tillsätter alltid lite sockerlag i samband med buteljeringen också, för att få ett fint bubbel i glasen.

Nu blir det lagring i ett par månader innan vi smakar av.

torsdag 12 december 2013

Fler goda nyheter!

Nu har även svenska Socialdemokraterna i EU svarat. De vill skicka tillbaka förslaget och ser lagförslaget som mycket problematiskt, att det skapar fler problem än det löser. Yes!Hej och tack för ditt email Anette!

Vi socialdemokrater delar din oro och anser att EU-kommissionens förslag till regelverk för växtförökningsmaterial är mycket problematiskt. En ny förordning för växtförökningsmaterial riskerar att skapa problem både för hobbyodlare och små aktörer, för bevarandet av biologisk mångfald och förutsättningarna för ekologiskt jordbruk i Europa.

Efter att ha följt ärendet sedan tidigt i höstas har vi sett hur det skapat en stor oro, inte bara i Sverige utan också i många andra EU-länder. Självklart engagerar vi oss tillsammans med partikamrater och berörda intressenter för att undanröja de hot som förslaget innebär.

EU-kommissionens förslag innehåller så många problematiska skrivningar att vi i första skedet kommer att verka för att förslaget förkastas i sin helhet.

Lyckas inte detta kommer vi strida hårt för omfattande ändringar av texten. Bland annat behöver skogsodlingsmaterial lyftas ur förslaget, omfattande regellättnader genomföras och tydligare undantag inrättas för hobbyodlare och mindre, nischade fröfirmor och plantskolor.

Sammantaget ser vi helt klart större problem än fördelar med EU-kommissionens förslag. Även om tanken är god – att harmonisera alla de lagtexter som nu finns på området – så skapar kommissionens förslag nya problem som inte existerar med dagens regler.

Har du några som helst frågor, nu eller under processen framöver, får du gärna kontakta oss för mer info.

Hälsar,

De svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet

Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Åsa Westlund
Anna Hedh
Göran Färm
Jens Nilsson

genom,
Socialdemokraterna i europaparlamentet

Oskar Magnusson
Politiskt Sakkunnig / Political Advisor
M +32 (0) 479 65 45 16
W +32 (0) 2 284 78 27
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Hemny/
oskar.magnusson@europarl.europa.eu

onsdag 11 december 2013

Glada nyheter!

Idag fick vi glada nyheter via en engelsk fröfirma.
Tydligen har flera parlamentsledamöter bestämt sig för att försöka rösta tillbaka den föreslagna lagen till kommissionen för ombearbetning.
Vi hoppas att de får majoriteten med sig!
Vi firade med den flaskan champagne vi skulle haft till bloggfirandet :)

Följ utvecklingen här: http://www.realseeds.co.uk/seedlaw2.htmlInnan dess hade jag hunnit få svar från Christofer Fjellners kontor, han sitter i Miljöutskottet.
Så här svarar Johan Gustafsson:


Hej Anette,

Christofer har bett mig svara på ditt mail och förtydliga vår inställning till utsädesdirektivet.
EU-kommissionens förslag är i stora delar bra. Det finns mindre justeringar som bör göras för att ytterligare förenkla den administrativa bördan, till exempel att undanta fröer som säljs i mindre förpackningar till hobbyodlare. Det är inte rimligt att den typen av frömaterial omfattas av samma krav som utsäde som säljs i stor skala för kommersiell livsmedelsproduktion. 
Men i stort innebär EU-kommissionens förslag faktiskt en förenkling av dagens regelverk både för större och mindre företag. Tanken är inte att en majoritet av de sorter som säljs ska vara registrerade sorter, utan standardsorter, som inte omfattas av samma krav på tester och registrering som de registrerade sorterna, som riktar sig mer till storskalig livsmedelsproduktion.
Vi är medvetna om Pilar Ayuso, som är ansvarig för lagstiftningen i Europaparlamentets miljöutskott , har en problematisk inställning till undantagen för små och medelstora företag. Ayuso tillhör vår egen partigrupp EPP. Vi och många med oss delar inte hennes uppfattning vad gäller hur standardmaterial ska behandlas. Min känsla är att hon inte insett att det inte finns något egenvärde i att kräva att alla sorter ska vara registrerade sorter. Standardsorterna har inte samma garantier på kvalitet som de registrerade sorterna, men behovet av den typen av kvalitetsgarantier är inte lika stora när det handlar om hobbyodling som vid storskalig livsmedelsproduktion. Jag tror dock att vi har goda möjligheter att övertyga en majoritet om vikten av att särskilja reglerna för storskalig livsmedelsproduktion och hobbyodling.
Jag vill understryka att processen i Europaparlamentet bara har börjat. Det är dock bra att du pekar på problem som kan drabba små och medelstora företag. Det underlättar vårt arbete att dra lagstiftningen i en riktning som minskar regelbördan och de kostnader som det medför.


Vänligen,
Johan Gustafsson
Political Adviser (ENVI)
Office of Christofer Fjellner MEP
European Parliament
ASP 3F161 | 1047 BRUSSELS
+32 228 47536 | Office
+32 475 91 21 61 | Mobile
johan.gustafsson@europarl.europa.eu

Follow Christofer's work on Twitter @Fjellner

tisdag 10 december 2013

Intervju angående "frödirektivet" på EU-sida!

Idag publicerat Vänsterpartiet i EU en bra sammanställning med information om den föreslagna lagen.
Här finns en sammanfattning om vad den skulle innebära, hur beslutsgången ser ut och till sist har de publicerat en intervju med mig för att konkretisera effekterna.

Lättläst för er som inte har orkat igenom lagförslaget, många sidor är det.


Förklaring om vad det nya lagförslaget om växter kan medföra!

Här är intervjun:
Hur kommer frödirektivet att påverka en husbehovsodlare? Intervju med Anette Nilsson
Namn: Anette Nilsson
Bor: i Skåne, Svalövs kommun, nära den vackra Söderåsen.
Arbetar med: Husbehovsodlare, odlar och säljer dagliljor, grön rehabilitering, föreläsare.
Berätta mer om din verksamhet?
Jag odlar grönsaker för självhushållning och har gjort det i ca 20 år. Det viktiga för mig är inte att få maximal skörd, utan så bra kvalité som möjligt, givetvis obesprutat. Jag har haft dagliljeodlingen i cirka 10 år, men driver den som firma sedan 5 år tillbaka. Min bakgrund är inom vården, så nu arbetar jag även lite med Grön rehabilitering, rehabilitering av personer som drabbats av utmattningsdepression.
Hur fick du kännedom om det nya frödirektivet?
Frödirektivet, och de nya reglerna för ”plant reproductive material” har diskuterats länge i odlingskretsar. Jag kan inte säga var jag hörde om det allra först, men olika forum och grupper på Internet är en viktig källa till information.
Om direktivet blir som det ser ut idag, hur kommer det att påverka din verksamhet?
Nu är det svårt att tolka dokumentet i sin helhet genom att bara läsa det, men om registreringsreglerna skulle gå igenom utan undantag för mindre fröfirmor och små specialplantskolor, så skulle jag få sluta sälja. Min speciella nisch (ovanliga dagliljor) skulle helt enkelt inte finnas längre, eftersom jag skulle tvingas anpassa mitt sortiment och endast sälja redan registrerade sorter, som redan säljs i vanliga Garden Centers.
Min husbehovsodling av grönsaker skulle bli mycket mer begränsad, eftersom jag även där skulle bli mer hänvisad till storsäljande sorter anpassade för industriell odling. Hemodling ger möjlighet att odla sorter som ger skörd under längre tid (ingen maskin som skall skörda allt på en dag), som har tunnare skal (tomater) för att de plockas för hand, helt enkelt kan man välja de godaste, bästa sorterna, gourmetgrönsaker. Dessa riskerar att försvinna från marknaden.
Foto: Anette Nilsson
Dagslilja- en av många arter som är hotad av det nya frödirektivet
Foto: Anette Nilsson
Vad vill du att EU-ledamöterna ska göra för att gynna ekologisk odling och biologisk mångfald?
Gör det möjligt att verka på marknaden som litet företag. Idag verkar allt mer anpassas för stordrift och det gynnar varken ekologin eller mångfalden. Om man hela tiden tänker ”kommer detta att gynna småskalig odling och verksamhet” tror jag att man tar rätt beslut antingen det rör registreringsregler eller annat. Se till att skärpa lagstiftning och kontroll av kemikalieanvändning är viktigt. Ändra upphandlingsreglerna så att även offentlig upphandling kan ta miljöhänsyn.

Något ytterligare som du vill tillägga?Jag hoppas att vi kan väcka opinion innan det är för sent att påverka de nya reglerna. Alla ni som läser detta, använd er av de kanaler ni har för att väcka debatten! Och så vill jag säga att det är underbart att odla. Jag känner mig mycket privilegierad som kan odla mycket av min egen mat och jag hoppas att fler skall få möjlighet att upptäcka hur bra egenodlat smakar!

söndag 8 december 2013

Hurra, 100 000 besökare! Och om den nya växtlagen förstås.

Hej alla kära bloggläsare.

Mitt i uppståndelsen kring EU:s nya växtlagar som håller på att arbetas fram passserade bloggen 100 000:e besökaren. Jag är jätteglad att det är så många som besöker bloggen och delar mitt odlingsintresse.

Jag firar med ett glas bubbel nästa gång jag har maken hemma här :)
I det mörker som har varit lagförslaget måste jag säga att det iallafall spreds en strimma med ljus idag, när jag lyssnade på senaste EU-debatten.
Det finns ett flertal parlamentsledamöter, både från de gröna, vänstern, Socialdemokrater och konservativa som inte vill ha lagen i sin nuvarande utformning (eller alls faktiskt).

Spola till 12.08 och lyssna på en total sågning av det nya lagförslaget om frön och plantor.
Tack Julie Girling MeP mfl! England är ett land av trädgårdsälskare.

Debatt i EU-parlamentet den 27/11 rörande den nya sk "frölagen", Plant reproductive material.

Filmen funkade inte i Chrome för mig, men testa Explorer eller Firefox om ni har det.

onsdag 4 december 2013

Nu är det bråttom att påverka!

Enligt svar från miljöpartiet skall förslag på förändring av fördragstexten vara inne om mindre än en vecka.
Ändringsförslag ska vara inne senast den 10 december i Miljöutskottet och 11 december i Jordbruksutskottet.
Men det måste väl bli fler vändor? Vägrar att tro att this is it.....
Här är svaret från Vänsterpartiet, som jag fick igår:

Hej Anette,

Tack för ditt brev om frödirektivet, det är alltid välkommet med åsikter och bidrag från medborgare. 

Vad gäller "frödirektivet" är vi mycket uppmärksamma. Det är jag som bevakar ärendet och jag följer alla utskottsmöten och artiklar som skrivs i ärendet. Vänsterpartiet är liksom du väldigt skeptiska till frödirektivet som förslaget ser ut att bli nu.

Från att ha varit 12 separata direktiv ska det bli ett enda jättedirektiv, rapportören som ansvarar för ärendet säger att det ska underlätta för företagen. Vi tror att det kommer bli ännu svårare att förstå EU-lagarna. Vi är också negativa till registreringen av frön eftersom, som du säger, blir som patent på levande materia. Att registrera fröna kommer dessutom att bli dyrt och administrativt tungt vilket såklart kommer att avskräcka småföretagare, ekologiska odlare med flera. Dessutom kan det finnas en etisk problematik kring patenterandet av frön och levande material.

Jag fortsätter att bevaka ärendet men jag vill också uppmana dig att be andra att skicka liknande mail till parlamentarikerna. Som det verkar nu är de borgerliga partierna osäkra på vad de tycker om frödirektivet och det är viktigt att visa att det finns ett motstånd i Sverige mot de nya lagarna. Miljörörelsen verkar ännu inte ha uppmärksammat det nya direktivet och det skulle vi behöva ändra på.


Tack på förhand och vänliga hälsningar,
Deniz Tütüncü
Office of
MEP Mikael Gustafsson
Vänsterpartiet/Swedish Left Party
GUE/NGL Group
European Parliament
ASP 7F264
Phone: +32 (0)486 86 57 93

Mobile: +46(0)70 482 65 19


Idag fick jag också svar från Christofer Fjellner.
Tyvärr var det standardsvar 1 A, och med felaktigheter dessutom.
Här är konversationen:

From: FJELLNER Christofer
Sent: Wednesday, December 04, 2013 11:31 AM
To: 'Dagliljan.se'
Subject: RE: Om EU:s lagförslag rörande frö- och plantregistrering, plant reproductive material.

Hej Anette,
Tack för ditt brev om den pågående omarbetningen av EU:s utsädesdirektiv. Jag förstår din oro kring detta, särskilt som många medier rapporterat felaktigheter kring förslagets innehåll, bland annat att alla fröer som inte är registrerade kommer att bli olagliga, och att man skulle begå en brottslig handling om man sådde fröer som inte godkänts av EU. Det stämmer inte. Det kommer stå var och en fritt att odla vilka fröer man vill.

Syftet med den nya lagen är att förenkla reglerna och göra ett komplext regelverk lite enklare och lite mindre spretigt. Privatpersoner omfattas inte av reglerna över huvud taget. Som privatperson kommer man att kunna fortsätta att odla och plantera som vanligt, byta plantor och frön med andra och så vidare. Det finns även undantag från registrering för företag med färre än tio anställda och mindre än 2 miljoner euro (18Mkr) i årsomsättning. För gamla traditionella sorter kommer man även i fortsättningen att fastställa mindre stränga krav i syfte att främja deras bevarande i jordbruksföretag och hos hobbyodlare.

Det är viktigt att värna om de grundläggande motiven för omarbetningen av regelverken, som handlar om att förenkla reglerna för säker och hållbar livsmedelproduktion samt stärka förutsättningarna för handel på den inre marknaden. Det är samtidigt viktigt att reglerna inte skapar hinder för mångfald. Jag tittar därför på hur man kan införa ytterligare lättnader för sorter som endast säljs i små förpackningar till icke professionella aktörer.

Vänliga hälsningar,
Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker


Mitt svar:

Hej Christopher, eller vem som svarar.

Jag undrar om ni läste mitt brev?
Svaret vänder sig till privatperson och jag frågade som odlare med eget företag.

Jag är fullt medveten om att egen odling inte blir olaglig, men tillgången till frö för odlaren kommer att bli mycket begränsad med nuvarande förslag. Likaså kommer jag inte att kunna saluföra de plantor jag redan köpt in, då ingen har, eller kommer att ha, råd att registrera dem.

Läs gärna mitt mail nedan en gång till.

Undantagen för småfirmor har redan tagits bort i de nya “draft” till fördragstexterna som publicerats från Agri och Envi.
Jag citerar “Microenterprises (employing fewer than 10 people and with a turnover of less than EUR 2 million) should not be exempted from this register as they represent a large part of the sector for plant propagation material.”
“The rapporteur does not agree either with the idea that members of a conservation organisation who produce and market seeds and plants may remain outside the scope of this regulation as this could create an unofficial network for propagation materials.”

Se länkar:

Jag vill gärna ha svar på min fråga igen.
Vad gör ni och vi nu för att undanta hela växt- och fröproduktionen ämnad för hobby/hemodlingen från detta registertvång?

MVH

Anette

Svar från miljöpartiet

Idag fick jag svar från miljöpartiet, del av den Gröna partigruppen i parlamentet.
De är som väntat mer insatta och svarar på mitt brev mer i detalj, vilket känns bra.
Att de önskar skicka tillbaka förslaget är utmärkt, likaså att de istället för fördrag (tvingande) önskar se det som ett direktiv istället (för nationell omröstning).
De bifogade även en del länkar för er som vill läsa mer.
Tack för det Eva!Hej Annette,

Tack för ditt mejl och för att du engagerar dig i en viktig fråga.

Isabella jobbar inte specifikt med detta förslag, även om hon följer utvecklingen i ärendet. De som är ansvariga för den Gröna partigruppen (där Miljöpartiet sitter) är den tyska miljöpartisten Martin Häusling i Jordbruksutskottet och finska miljöpartisten Satu Hassi i Miljöutskottet.

Vi gröna vill att det ska finnas en genetisk mångfald. Vi är emot det förslag som kommissionen lagt, eftersom det är skräddarsytt för industrin som vill ha få standardiserade fröer.

I korthet vill vi:
* Skicka tillbaks förslaget till Kommissionen så att de måste arbeta om det.
* Göra om förordningen till ett direktiv, som alltså måste implementeras genom nationell lag.
* Göra flera förändringar, t.ex: Utöka undantagen för nischmarknader. Se till så att lagen inte täcker de som inte saluför sina frön på marknaden. Införa mer flexibilitet för ekologiska odlare. Anpassa lagen till bönders behov.

Ändringsförslag ska vara inne senast den 10 december i Miljöutskottet och 11 december i Jordbruksutskottet. Det blir troligen omröstning i februari i plenum, men vi försöker skjuta fram det.

Jag bifogar texter att läsa och även ett par länkar som visar en del av Gröna Gruppens arbete med frö-lagen.
Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar
Eva Winqvist
Assistent
Office of MEP Isabella Lövin
mobile: +32 (0) 478 552497
phone: +32 (0)2 283 3520
fax: +32 (0)2 284 93 94
isabella.loevin@europarl.europa.eu
Follow the Common Fisheries Policy online

www.CFP-reformwatch.eu

tisdag 3 december 2013

Öppet brev till Europaparlamentets svenska ledamöter


Hej, svenska ledamöter i EU-parlamentet.

Just nu arbetas det, som ni vet, med en översyn av bestämmelser kring plantor och frön. Tanken är att allt plantförökningsmaterial skall registreras för att kunna säljas. Registreringen kommer att föregås av mycket arbete med sortbeskrivning, provodling mm, och därmed bli kostsam.

Jag vet inte hur pass bekanta ni är med trädgårdsvärlden, men jag vill gärna ge några exempel från min verklighet:

Jag driver en liten försäljnings- och förädlingsverksamhet med dagliljor, Hemerocallis.
Jag säljer befintliga sorter och odlar samtidigt fram nya. Min förhoppning är att en handfull av dessa skall visa sig bra nog att registrera som namnsorter.
Idag sköts registrering av dagliljor (frivillig) av amerikanska dagliljesällskapet. Det finns nu över 76 000 registrerade namnsorter. http://www.daylilydatabase.org/search.php
Mot en avgift på $20 kan jag få en ny sort registrerad i deras register och på det sättet finns dokumentation av den i “dagliljevärlden”.
Jag måste inte göra denna registrering, men den är att rekommendera. Den ger mig inte ensamrätt till plantan, vem som helst kan senare föröka och sälja den vidare. Vill jag ha ensamrätt måste jag ansöka om Plant Breeders Rights, vilket är mer kostsamt. En kostsam EUregistrering är totalt omöjlig för mig, jag gör en mycket blygsam vinst och kan inte ta ut någon lön för mitt arbete.

Så här fungerar mycket av förädlings- och försäljningsarbetet av ovanliga trädgårdsväxter idag. Entusiaster som råkar älska en sorts växt, eller flera, tar på sig en stor uppgift med att samla och odla dessa växter. Det blir möjligt genom att man säljer av det man odlar fram. Ofta är man ensam eller nästan ensam i sin nisch, har det som bisyssla eller lever på det, om än knappt.
Blir växten sen populär kanske den tas upp av de större odlarna.

Likadant fungerar det i fröbranschen. De stora företagen säljer nästan bara storsäljare, de små företagen specialiserar sig på udda sorter, gamla sorter, sorter med egenskaper som framför allt passar hobbyodlaren och den som odlar enligt KRAV.

Vad kommer lagförslaget att innebära för dessa företag och deras kunder? Om registreringen blir tvingande är det enda alternativet att stänga verksamheten.
Endast mycket stora företag kan ta på sig registreringskostnaden för sorter.
Kvar blir alltså plantstormarknader med ett mycket begränsat och likriktat sortiment, som om den utvecklingen inte var för långt gången redan idag.
Vi förlorar en hel yrkeskår av mycket kunniga växtmänniskor (eftersom de måste söka sig annan försörjning) och en majoritet av de trädgårdsväxter som finns på marknaden idag.
I det stora trädgårdslandet England är endast ca 2 000 av de beräknade 77 000 sorterna på marknaden registrerade http://www.nccpg.com/News/Plant-Heritage-Urges-Urgent-Action-over-European-C.aspx

Fröer tillgängliga för oss hobbyodlare kommer att vara anpassade för industriell odling. Låga ärtor som mognar alla på en gång istället för högväxande sorter som mognar under flera veckor på sommaren. Ett fantastiskt europeiskt sortiment av härliga grönsaker, ofta udda sorter, gamla sorter, sorter som är mer lokalt anpassade kommer att gå förlorade och kanske inte ens finnas kvar i genbankerna.

Efter omfattande protester infördes en del ändringar i lagförslaget i maj i år. Undantag skulle göras för småföretag med färre än 10 anställda, bevarandeorganisationer och liknande. Glädjen blev dock kortvarig. I de senaste kommentarerna rörande lagförslaget vill kommissionärerna för Agriculture och Environment att de föreslagna undantagen för bevarandeorganisationer och småfirmor skall slopas. Det enda undantag som finns kvar är byte mellan privatpersoner och sk “niche market material”, vad jag förstår är det att tolka som lokalt producerat och lokalt försålt.

Vad gör vi nu för att undanta hela växt- och fröproduktionen för hobby/hemodlingen från detta registertvång?
Följden blir annars att vi utarmar det genetiska materialet, förlorar kulturarv och biologisk mångfald, får en tråkigare värld och slår undan fötterna på många odlare/försäljare.

Varför har vi detta lagförslag kan man undra? Jo för att EU vill säkerställa kvalitén på det vi odlar.
Kvalitet för vem?

Jag skulle vilja be er att lyssna på ESA:s (European Seed Association) ordförande, när han förklarar hur viktig lobbyingen mot EU är för fröindustrin.
http://www.youtube.com/watch?v=BoWUAEPJA_o


Med vänlig hälsning och hopp om svar

Anette Nilsson
Husbehovsodlare, dagliljeodlare, växtälskare


söndag 1 december 2013

Läs! Sprid till vänner, media, beslutsfattare.

http://www.realseeds.co.uk/seedlaw2.html

Glad advent kanske jag skulle säga också  :)

onsdag 6 november 2013

Snack om varmbänk

I dag torsdag, har jag pratat med Sara Bäckmo på radio Kronoberg en kort stund.
Kul att snacka med en odlarkompis!
Samtalet handlade om varmbänksodling. (1:30 in i programmet)
Innan är det ett intressant samtal om höstsådd, härligt!

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/278430?programid=2160

Känns kanske lite avlägset just nu, men det är faktiskt dags att planera för nästa års bänk redan nu.
Här är en länk till mina tidigare inlägg om varmbänk.

Vill du veta mer om varmbänksodling kommer det en artikel i nästa nummer av Natur & Trädgård.


Litteraturtips:
http://www.greenbooks.co.uk/Book/444/Hot-Beds.html
e-bok: http://www.bokus.com/bok/9780857841070/hot-beds/

Flera har undrat hur man bygger utan halm. Gör en enkel ram av brädor och gör den ganska mycket större än själva odlingsramen, fyll på med gödsel runt som håller värmen.
Har du inte plats att bygga stort så kan du isolera bänken med frigolit eller liknande.


söndag 3 november 2013

Grönsakerna först!

I dagarna kom nya katalogen från Thompson & Morgan. Har haft den här engelska katalogen i många år nu, men i år var det nåt nytt.
De hade flyttat fram grönsakerna framför blommorna :)
Kan man se det som ett tecken i tiden? Säkert!


söndag 13 oktober 2013

Stout Silver Medal 2013!

I går fick jag reda på att 2013 års vinnare av the Stout Silver Medal blev dagliljan Heavenly Angel Ice!
Stort grattis till Jamie Gossard som skapat denna skönhet. Hoppas ni som köpte den ifjol blir nöjda. Vi vet ju väldigt lite om hur den trivs i vårt klimat ännu.


tisdag 8 oktober 2013

Mera cider!

Idag pressade vi mera äpplen.
En 25-literskagge till med cidermust blev det. Den här gången var det Aroma och Gul Rickard som kom i kläm, tillsammans med lite vildäpplen från Bohuslän. Tack Monika!
Till musten, som håller 1060 i oeschle-värde (sött), sätter jag den här gången en annan jäst, en ciderjäst från Humlegården.
Hoppas att beskrivningen gör den rättvisa.

Ciderjäst (Vintner's Choice 4766 Activator)

måndag 7 oktober 2013

Must- och cidersäsongen är här!

Nu har vi börjat musta igen. Älskar doften av nypressade äpplen!
Och för att jag skall komma ihåg vad jag gjort dokumenterar jag det här på bloggen.
Har redan haft användning av min anteckningar från ifjol :)

Den första hinken tänkte vi vildjäsa på franskt manér. Lite pirrigt, men nån gång måste ju vara den första.
Det är Filippa-äpplen, lagom syrliga med mycket smak.
Här är en jättebra artikel som förklarar cidertillverkning på "franska".
http://www.alternativ.nu/Cider.pdf

Andra jäshinken fick en tillsats av engelsk ciderjäst. Det är första testen med denna jäst också.
Förra årets sats med mjödjäst fick vi aldrig smaka. Den gick i kras och 25 liter must försvann ner i köksgolvet. Tur vi har genomsläpplig grund på huset ;)

Jäshink 1: Filippa, oeshl 1050, vildjäsning.
Jäshink 2: Filippa, oeshl 1050, english cider yeast WLP775.

torsdag 3 oktober 2013

Snart kan man boka mustpress i Röstånga :)

Vi har gått tillsammans och köpt en kross och en press, så alla delägare kan musta sin egen frukt. Utrustningen finns på plats i slutet av nästa vecka. Så nu får vi alla samla äpplen och päron för glatta livet.
Lokaltidningen skriver om vår press.Gott!

lördag 7 september 2013

Vargaslätten!

Är precis hemkommen efter en heldag på utflykt till Vargaslätten, en doldis bland Sveriges trädgårdar
(ja egentligen är det en stor park).
Vår guide för dagen var Kenneth Lorentzon. Utan honom hade vi heller inte kommit in.
Extra roligt var att trädgårdens nuvarande skapare, Nils-Olof, tog emot oss och berättade lite om sitt arbete de 40! senaste åren.
De italienska inslagen var påtagliga vid husen, springbrunnen, loggian, klätterväxterna.

 

Centralt i trädgården ligger de stora dammarna. En gång utgrävda för hand! De kantas av mossa och massor av skunkkallor.

Bakom dammarna reser sig berget. Här strömmar vatten ner för bergssidan, till dammarna och till en bäck som löper parallellt med dammarnas utflöde.
Utsikt uppifrån sluttningen. Massor av bambu och stora mossmattor.
Som en hälsning från trädgårdsmästaren följer knippgentianan vår väg runt dammarna.

Ovanför rhododendrondalen finns en grusås. På krönet av åsen löper en gångväg som är helt mossbelagd. Mer välstädad mossa har jag aldrig sett. Öppnas trädgården för besökare på daglig basis hade mossan snart försvunnit härifrån.
I förlängningen av loggian ligger en terassträdgård, som jag förmodar en gång varit köksträdgård. Här gick min fantasi igång.......


Loggian med sina klätterväxter och sittplatser. I fonden terrassträdgården.
Vad kommer nästa ägare att heta?

tisdag 20 augusti 2013

Tusen tack!

Nu har vi haft sista visningen för den här sommaren.
Jag vill tacka alla goda, glada, entusiastiska trädgårdsmänniskor som besökt oss, tittat, frågat, kommit med roliga tips och gjort att det är ännu roligare att ha en stor trädgård!

Ni är välkomna tillbaka nästa sommar, när vi förhoppningsvis hunnit utveckla trädgården lite, lite till.

Sen vill jag passa på att tacka en annan person, min livskamrat sedan 35 år tillbaka.
Idag firar vi silverbröllop. Jo vi gifte oss inte förrän efter 10 år, vi var så unga när vi träffades.

Tusen kramar till dig, vi ses ikväll över ett glas champagne eller två!lördag 10 augusti 2013

Torrt och trist :(

I morgon har vi Öppen trädgård igen.
Hade du planerat in ett besök vill jag bara varna för att vi håller på att torka bort.
Dagliljorna blommar och köksträdgården har än så länge en del grönt kvar, men mycket har gett upp och jag har börjat ta bort och klippa ner.
Har nog aldrig haft en så ledsen trädgård som nu. Så vet ni.

tisdag 30 juli 2013

Fler läckerbitar idag!


Getting Airborn x Wild and Free

A pink pastel, no parentage checked.
Framtida dagliljor?

Tack alla besökare på mina öppna trädgårdsdagar. Urkul att ha er här.
Hoppas på lite svalare väder på söndag ;)
Jag har en Bamsehandduk och en röd hundskål kvar här, om någon saknar.

Nu blommar det som bäst bland alla mina fröplantor i dagliljehavet.
Igår kom kameran med ut en liten stund, här är resultatet, ett axplock av de som talade till mig just igår: