Nu är det bråttom att påverka!

Enligt svar från miljöpartiet skall förslag på förändring av fördragstexten vara inne om mindre än en vecka.
Ändringsförslag ska vara inne senast den 10 december i Miljöutskottet och 11 december i Jordbruksutskottet.
Men det måste väl bli fler vändor? Vägrar att tro att this is it.....
Här är svaret från Vänsterpartiet, som jag fick igår:

Hej Anette,

Tack för ditt brev om frödirektivet, det är alltid välkommet med åsikter och bidrag från medborgare. 

Vad gäller "frödirektivet" är vi mycket uppmärksamma. Det är jag som bevakar ärendet och jag följer alla utskottsmöten och artiklar som skrivs i ärendet. Vänsterpartiet är liksom du väldigt skeptiska till frödirektivet som förslaget ser ut att bli nu.

Från att ha varit 12 separata direktiv ska det bli ett enda jättedirektiv, rapportören som ansvarar för ärendet säger att det ska underlätta för företagen. Vi tror att det kommer bli ännu svårare att förstå EU-lagarna. Vi är också negativa till registreringen av frön eftersom, som du säger, blir som patent på levande materia. Att registrera fröna kommer dessutom att bli dyrt och administrativt tungt vilket såklart kommer att avskräcka småföretagare, ekologiska odlare med flera. Dessutom kan det finnas en etisk problematik kring patenterandet av frön och levande material.

Jag fortsätter att bevaka ärendet men jag vill också uppmana dig att be andra att skicka liknande mail till parlamentarikerna. Som det verkar nu är de borgerliga partierna osäkra på vad de tycker om frödirektivet och det är viktigt att visa att det finns ett motstånd i Sverige mot de nya lagarna. Miljörörelsen verkar ännu inte ha uppmärksammat det nya direktivet och det skulle vi behöva ändra på.


Tack på förhand och vänliga hälsningar,
Deniz Tütüncü
Office of
MEP Mikael Gustafsson
Vänsterpartiet/Swedish Left Party
GUE/NGL Group
European Parliament
ASP 7F264
Phone: +32 (0)486 86 57 93

Mobile: +46(0)70 482 65 19


Idag fick jag också svar från Christofer Fjellner.
Tyvärr var det standardsvar 1 A, och med felaktigheter dessutom.
Här är konversationen:

From: FJELLNER Christofer
Sent: Wednesday, December 04, 2013 11:31 AM
To: 'Dagliljan.se'
Subject: RE: Om EU:s lagförslag rörande frö- och plantregistrering, plant reproductive material.

Hej Anette,
Tack för ditt brev om den pågående omarbetningen av EU:s utsädesdirektiv. Jag förstår din oro kring detta, särskilt som många medier rapporterat felaktigheter kring förslagets innehåll, bland annat att alla fröer som inte är registrerade kommer att bli olagliga, och att man skulle begå en brottslig handling om man sådde fröer som inte godkänts av EU. Det stämmer inte. Det kommer stå var och en fritt att odla vilka fröer man vill.

Syftet med den nya lagen är att förenkla reglerna och göra ett komplext regelverk lite enklare och lite mindre spretigt. Privatpersoner omfattas inte av reglerna över huvud taget. Som privatperson kommer man att kunna fortsätta att odla och plantera som vanligt, byta plantor och frön med andra och så vidare. Det finns även undantag från registrering för företag med färre än tio anställda och mindre än 2 miljoner euro (18Mkr) i årsomsättning. För gamla traditionella sorter kommer man även i fortsättningen att fastställa mindre stränga krav i syfte att främja deras bevarande i jordbruksföretag och hos hobbyodlare.

Det är viktigt att värna om de grundläggande motiven för omarbetningen av regelverken, som handlar om att förenkla reglerna för säker och hållbar livsmedelproduktion samt stärka förutsättningarna för handel på den inre marknaden. Det är samtidigt viktigt att reglerna inte skapar hinder för mångfald. Jag tittar därför på hur man kan införa ytterligare lättnader för sorter som endast säljs i små förpackningar till icke professionella aktörer.

Vänliga hälsningar,
Christofer Fjellner (M)
Europaparlamentariker


Mitt svar:

Hej Christopher, eller vem som svarar.

Jag undrar om ni läste mitt brev?
Svaret vänder sig till privatperson och jag frågade som odlare med eget företag.

Jag är fullt medveten om att egen odling inte blir olaglig, men tillgången till frö för odlaren kommer att bli mycket begränsad med nuvarande förslag. Likaså kommer jag inte att kunna saluföra de plantor jag redan köpt in, då ingen har, eller kommer att ha, råd att registrera dem.

Läs gärna mitt mail nedan en gång till.

Undantagen för småfirmor har redan tagits bort i de nya “draft” till fördragstexterna som publicerats från Agri och Envi.
Jag citerar “Microenterprises (employing fewer than 10 people and with a turnover of less than EUR 2 million) should not be exempted from this register as they represent a large part of the sector for plant propagation material.”
“The rapporteur does not agree either with the idea that members of a conservation organisation who produce and market seeds and plants may remain outside the scope of this regulation as this could create an unofficial network for propagation materials.”

Se länkar:

Jag vill gärna ha svar på min fråga igen.
Vad gör ni och vi nu för att undanta hela växt- och fröproduktionen ämnad för hobby/hemodlingen från detta registertvång?

MVH

Anette

Kommentarer

Malin sa…
Jaha på den fronten hade jag slappnat av ett tag.
Skall skicka mail till parlamentarikerna imorgon. Herregud - lobbyn vilar verkligen inte på hanen. Äsch du fattar vad jag menar.
M

Populära inlägg