lördag 14 december 2013

Ny cider!

Äntligen lite annat på bloggen än lagar och regler!

Idag har jag tappat upp första omgången av cider för året.
Det är Aroma och en liten tillsats av Spartan. Aromatiska äpplen, med lite vinterfrukt alltså. Jästen är en champagnejäst som jäser ut ganska snabbt (vilket egentligen inte är bra för cider, men den blev bra ifjol). Färgen var fint guldgul, sockerhalten nere nära noll, vilket betyder en alkoholhalt på mellan 7 och 8 procent.

Jag tillsätter alltid lite sockerlag i samband med buteljeringen också, för att få ett fint bubbel i glasen.

Nu blir det lagring i ett par månader innan vi smakar av.

torsdag 12 december 2013

Fler goda nyheter!

Nu har även svenska Socialdemokraterna i EU svarat. De vill skicka tillbaka förslaget och ser lagförslaget som mycket problematiskt, att det skapar fler problem än det löser. Yes!Hej och tack för ditt email Anette!

Vi socialdemokrater delar din oro och anser att EU-kommissionens förslag till regelverk för växtförökningsmaterial är mycket problematiskt. En ny förordning för växtförökningsmaterial riskerar att skapa problem både för hobbyodlare och små aktörer, för bevarandet av biologisk mångfald och förutsättningarna för ekologiskt jordbruk i Europa.

Efter att ha följt ärendet sedan tidigt i höstas har vi sett hur det skapat en stor oro, inte bara i Sverige utan också i många andra EU-länder. Självklart engagerar vi oss tillsammans med partikamrater och berörda intressenter för att undanröja de hot som förslaget innebär.

EU-kommissionens förslag innehåller så många problematiska skrivningar att vi i första skedet kommer att verka för att förslaget förkastas i sin helhet.

Lyckas inte detta kommer vi strida hårt för omfattande ändringar av texten. Bland annat behöver skogsodlingsmaterial lyftas ur förslaget, omfattande regellättnader genomföras och tydligare undantag inrättas för hobbyodlare och mindre, nischade fröfirmor och plantskolor.

Sammantaget ser vi helt klart större problem än fördelar med EU-kommissionens förslag. Även om tanken är god – att harmonisera alla de lagtexter som nu finns på området – så skapar kommissionens förslag nya problem som inte existerar med dagens regler.

Har du några som helst frågor, nu eller under processen framöver, får du gärna kontakta oss för mer info.

Hälsar,

De svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet

Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Åsa Westlund
Anna Hedh
Göran Färm
Jens Nilsson

genom,
Socialdemokraterna i europaparlamentet

Oskar Magnusson
Politiskt Sakkunnig / Political Advisor
M +32 (0) 479 65 45 16
W +32 (0) 2 284 78 27
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Hemny/
oskar.magnusson@europarl.europa.eu

onsdag 11 december 2013

Glada nyheter!

Idag fick vi glada nyheter via en engelsk fröfirma.
Tydligen har flera parlamentsledamöter bestämt sig för att försöka rösta tillbaka den föreslagna lagen till kommissionen för ombearbetning.
Vi hoppas att de får majoriteten med sig!
Vi firade med den flaskan champagne vi skulle haft till bloggfirandet :)

Följ utvecklingen här: http://www.realseeds.co.uk/seedlaw2.htmlInnan dess hade jag hunnit få svar från Christofer Fjellners kontor, han sitter i Miljöutskottet.
Så här svarar Johan Gustafsson:


Hej Anette,

Christofer har bett mig svara på ditt mail och förtydliga vår inställning till utsädesdirektivet.
EU-kommissionens förslag är i stora delar bra. Det finns mindre justeringar som bör göras för att ytterligare förenkla den administrativa bördan, till exempel att undanta fröer som säljs i mindre förpackningar till hobbyodlare. Det är inte rimligt att den typen av frömaterial omfattas av samma krav som utsäde som säljs i stor skala för kommersiell livsmedelsproduktion. 
Men i stort innebär EU-kommissionens förslag faktiskt en förenkling av dagens regelverk både för större och mindre företag. Tanken är inte att en majoritet av de sorter som säljs ska vara registrerade sorter, utan standardsorter, som inte omfattas av samma krav på tester och registrering som de registrerade sorterna, som riktar sig mer till storskalig livsmedelsproduktion.
Vi är medvetna om Pilar Ayuso, som är ansvarig för lagstiftningen i Europaparlamentets miljöutskott , har en problematisk inställning till undantagen för små och medelstora företag. Ayuso tillhör vår egen partigrupp EPP. Vi och många med oss delar inte hennes uppfattning vad gäller hur standardmaterial ska behandlas. Min känsla är att hon inte insett att det inte finns något egenvärde i att kräva att alla sorter ska vara registrerade sorter. Standardsorterna har inte samma garantier på kvalitet som de registrerade sorterna, men behovet av den typen av kvalitetsgarantier är inte lika stora när det handlar om hobbyodling som vid storskalig livsmedelsproduktion. Jag tror dock att vi har goda möjligheter att övertyga en majoritet om vikten av att särskilja reglerna för storskalig livsmedelsproduktion och hobbyodling.
Jag vill understryka att processen i Europaparlamentet bara har börjat. Det är dock bra att du pekar på problem som kan drabba små och medelstora företag. Det underlättar vårt arbete att dra lagstiftningen i en riktning som minskar regelbördan och de kostnader som det medför.


Vänligen,
Johan Gustafsson
Political Adviser (ENVI)
Office of Christofer Fjellner MEP
European Parliament
ASP 3F161 | 1047 BRUSSELS
+32 228 47536 | Office
+32 475 91 21 61 | Mobile
johan.gustafsson@europarl.europa.eu

Follow Christofer's work on Twitter @Fjellner

tisdag 10 december 2013

Intervju angående "frödirektivet" på EU-sida!

Idag publicerat Vänsterpartiet i EU en bra sammanställning med information om den föreslagna lagen.
Här finns en sammanfattning om vad den skulle innebära, hur beslutsgången ser ut och till sist har de publicerat en intervju med mig för att konkretisera effekterna.

Lättläst för er som inte har orkat igenom lagförslaget, många sidor är det.


Förklaring om vad det nya lagförslaget om växter kan medföra!

Här är intervjun:
Hur kommer frödirektivet att påverka en husbehovsodlare? Intervju med Anette Nilsson
Namn: Anette Nilsson
Bor: i Skåne, Svalövs kommun, nära den vackra Söderåsen.
Arbetar med: Husbehovsodlare, odlar och säljer dagliljor, grön rehabilitering, föreläsare.
Berätta mer om din verksamhet?
Jag odlar grönsaker för självhushållning och har gjort det i ca 20 år. Det viktiga för mig är inte att få maximal skörd, utan så bra kvalité som möjligt, givetvis obesprutat. Jag har haft dagliljeodlingen i cirka 10 år, men driver den som firma sedan 5 år tillbaka. Min bakgrund är inom vården, så nu arbetar jag även lite med Grön rehabilitering, rehabilitering av personer som drabbats av utmattningsdepression.
Hur fick du kännedom om det nya frödirektivet?
Frödirektivet, och de nya reglerna för ”plant reproductive material” har diskuterats länge i odlingskretsar. Jag kan inte säga var jag hörde om det allra först, men olika forum och grupper på Internet är en viktig källa till information.
Om direktivet blir som det ser ut idag, hur kommer det att påverka din verksamhet?
Nu är det svårt att tolka dokumentet i sin helhet genom att bara läsa det, men om registreringsreglerna skulle gå igenom utan undantag för mindre fröfirmor och små specialplantskolor, så skulle jag få sluta sälja. Min speciella nisch (ovanliga dagliljor) skulle helt enkelt inte finnas längre, eftersom jag skulle tvingas anpassa mitt sortiment och endast sälja redan registrerade sorter, som redan säljs i vanliga Garden Centers.
Min husbehovsodling av grönsaker skulle bli mycket mer begränsad, eftersom jag även där skulle bli mer hänvisad till storsäljande sorter anpassade för industriell odling. Hemodling ger möjlighet att odla sorter som ger skörd under längre tid (ingen maskin som skall skörda allt på en dag), som har tunnare skal (tomater) för att de plockas för hand, helt enkelt kan man välja de godaste, bästa sorterna, gourmetgrönsaker. Dessa riskerar att försvinna från marknaden.
Foto: Anette Nilsson
Dagslilja- en av många arter som är hotad av det nya frödirektivet
Foto: Anette Nilsson
Vad vill du att EU-ledamöterna ska göra för att gynna ekologisk odling och biologisk mångfald?
Gör det möjligt att verka på marknaden som litet företag. Idag verkar allt mer anpassas för stordrift och det gynnar varken ekologin eller mångfalden. Om man hela tiden tänker ”kommer detta att gynna småskalig odling och verksamhet” tror jag att man tar rätt beslut antingen det rör registreringsregler eller annat. Se till att skärpa lagstiftning och kontroll av kemikalieanvändning är viktigt. Ändra upphandlingsreglerna så att även offentlig upphandling kan ta miljöhänsyn.

Något ytterligare som du vill tillägga?Jag hoppas att vi kan väcka opinion innan det är för sent att påverka de nya reglerna. Alla ni som läser detta, använd er av de kanaler ni har för att väcka debatten! Och så vill jag säga att det är underbart att odla. Jag känner mig mycket privilegierad som kan odla mycket av min egen mat och jag hoppas att fler skall få möjlighet att upptäcka hur bra egenodlat smakar!

söndag 8 december 2013

Hurra, 100 000 besökare! Och om den nya växtlagen förstås.

Hej alla kära bloggläsare.

Mitt i uppståndelsen kring EU:s nya växtlagar som håller på att arbetas fram passserade bloggen 100 000:e besökaren. Jag är jätteglad att det är så många som besöker bloggen och delar mitt odlingsintresse.

Jag firar med ett glas bubbel nästa gång jag har maken hemma här :)
I det mörker som har varit lagförslaget måste jag säga att det iallafall spreds en strimma med ljus idag, när jag lyssnade på senaste EU-debatten.
Det finns ett flertal parlamentsledamöter, både från de gröna, vänstern, Socialdemokrater och konservativa som inte vill ha lagen i sin nuvarande utformning (eller alls faktiskt).

Spola till 12.08 och lyssna på en total sågning av det nya lagförslaget om frön och plantor.
Tack Julie Girling MeP mfl! England är ett land av trädgårdsälskare.

Debatt i EU-parlamentet den 27/11 rörande den nya sk "frölagen", Plant reproductive material.

Filmen funkade inte i Chrome för mig, men testa Explorer eller Firefox om ni har det.