Intervju angående "frödirektivet" på EU-sida!

Idag publicerat Vänsterpartiet i EU en bra sammanställning med information om den föreslagna lagen.
Här finns en sammanfattning om vad den skulle innebära, hur beslutsgången ser ut och till sist har de publicerat en intervju med mig för att konkretisera effekterna.

Lättläst för er som inte har orkat igenom lagförslaget, många sidor är det.


Förklaring om vad det nya lagförslaget om växter kan medföra!

Här är intervjun:
Hur kommer frödirektivet att påverka en husbehovsodlare? Intervju med Anette Nilsson
Namn: Anette Nilsson
Bor: i Skåne, Svalövs kommun, nära den vackra Söderåsen.
Arbetar med: Husbehovsodlare, odlar och säljer dagliljor, grön rehabilitering, föreläsare.
Berätta mer om din verksamhet?
Jag odlar grönsaker för självhushållning och har gjort det i ca 20 år. Det viktiga för mig är inte att få maximal skörd, utan så bra kvalité som möjligt, givetvis obesprutat. Jag har haft dagliljeodlingen i cirka 10 år, men driver den som firma sedan 5 år tillbaka. Min bakgrund är inom vården, så nu arbetar jag även lite med Grön rehabilitering, rehabilitering av personer som drabbats av utmattningsdepression.
Hur fick du kännedom om det nya frödirektivet?
Frödirektivet, och de nya reglerna för ”plant reproductive material” har diskuterats länge i odlingskretsar. Jag kan inte säga var jag hörde om det allra först, men olika forum och grupper på Internet är en viktig källa till information.
Om direktivet blir som det ser ut idag, hur kommer det att påverka din verksamhet?
Nu är det svårt att tolka dokumentet i sin helhet genom att bara läsa det, men om registreringsreglerna skulle gå igenom utan undantag för mindre fröfirmor och små specialplantskolor, så skulle jag få sluta sälja. Min speciella nisch (ovanliga dagliljor) skulle helt enkelt inte finnas längre, eftersom jag skulle tvingas anpassa mitt sortiment och endast sälja redan registrerade sorter, som redan säljs i vanliga Garden Centers.
Min husbehovsodling av grönsaker skulle bli mycket mer begränsad, eftersom jag även där skulle bli mer hänvisad till storsäljande sorter anpassade för industriell odling. Hemodling ger möjlighet att odla sorter som ger skörd under längre tid (ingen maskin som skall skörda allt på en dag), som har tunnare skal (tomater) för att de plockas för hand, helt enkelt kan man välja de godaste, bästa sorterna, gourmetgrönsaker. Dessa riskerar att försvinna från marknaden.
Foto: Anette Nilsson
Dagslilja- en av många arter som är hotad av det nya frödirektivet
Foto: Anette Nilsson
Vad vill du att EU-ledamöterna ska göra för att gynna ekologisk odling och biologisk mångfald?
Gör det möjligt att verka på marknaden som litet företag. Idag verkar allt mer anpassas för stordrift och det gynnar varken ekologin eller mångfalden. Om man hela tiden tänker ”kommer detta att gynna småskalig odling och verksamhet” tror jag att man tar rätt beslut antingen det rör registreringsregler eller annat. Se till att skärpa lagstiftning och kontroll av kemikalieanvändning är viktigt. Ändra upphandlingsreglerna så att även offentlig upphandling kan ta miljöhänsyn.

Något ytterligare som du vill tillägga?Jag hoppas att vi kan väcka opinion innan det är för sent att påverka de nya reglerna. Alla ni som läser detta, använd er av de kanaler ni har för att väcka debatten! Och så vill jag säga att det är underbart att odla. Jag känner mig mycket privilegierad som kan odla mycket av min egen mat och jag hoppas att fler skall få möjlighet att upptäcka hur bra egenodlat smakar!

Kommentarer

Populära inlägg