Glada nyheter!

Idag fick vi glada nyheter via en engelsk fröfirma.
Tydligen har flera parlamentsledamöter bestämt sig för att försöka rösta tillbaka den föreslagna lagen till kommissionen för ombearbetning.
Vi hoppas att de får majoriteten med sig!
Vi firade med den flaskan champagne vi skulle haft till bloggfirandet :)

Följ utvecklingen här: http://www.realseeds.co.uk/seedlaw2.htmlInnan dess hade jag hunnit få svar från Christofer Fjellners kontor, han sitter i Miljöutskottet.
Så här svarar Johan Gustafsson:


Hej Anette,

Christofer har bett mig svara på ditt mail och förtydliga vår inställning till utsädesdirektivet.
EU-kommissionens förslag är i stora delar bra. Det finns mindre justeringar som bör göras för att ytterligare förenkla den administrativa bördan, till exempel att undanta fröer som säljs i mindre förpackningar till hobbyodlare. Det är inte rimligt att den typen av frömaterial omfattas av samma krav som utsäde som säljs i stor skala för kommersiell livsmedelsproduktion. 
Men i stort innebär EU-kommissionens förslag faktiskt en förenkling av dagens regelverk både för större och mindre företag. Tanken är inte att en majoritet av de sorter som säljs ska vara registrerade sorter, utan standardsorter, som inte omfattas av samma krav på tester och registrering som de registrerade sorterna, som riktar sig mer till storskalig livsmedelsproduktion.
Vi är medvetna om Pilar Ayuso, som är ansvarig för lagstiftningen i Europaparlamentets miljöutskott , har en problematisk inställning till undantagen för små och medelstora företag. Ayuso tillhör vår egen partigrupp EPP. Vi och många med oss delar inte hennes uppfattning vad gäller hur standardmaterial ska behandlas. Min känsla är att hon inte insett att det inte finns något egenvärde i att kräva att alla sorter ska vara registrerade sorter. Standardsorterna har inte samma garantier på kvalitet som de registrerade sorterna, men behovet av den typen av kvalitetsgarantier är inte lika stora när det handlar om hobbyodling som vid storskalig livsmedelsproduktion. Jag tror dock att vi har goda möjligheter att övertyga en majoritet om vikten av att särskilja reglerna för storskalig livsmedelsproduktion och hobbyodling.
Jag vill understryka att processen i Europaparlamentet bara har börjat. Det är dock bra att du pekar på problem som kan drabba små och medelstora företag. Det underlättar vårt arbete att dra lagstiftningen i en riktning som minskar regelbördan och de kostnader som det medför.


Vänligen,
Johan Gustafsson
Political Adviser (ENVI)
Office of Christofer Fjellner MEP
European Parliament
ASP 3F161 | 1047 BRUSSELS
+32 228 47536 | Office
+32 475 91 21 61 | Mobile
johan.gustafsson@europarl.europa.eu

Follow Christofer's work on Twitter @Fjellner

Kommentarer

Underbart Anette! Då kanske det löser sig :) Ha det gott/Monne
Anette sa…
Gott att läsa detta. Känns lite positivt.
/Anette

Populära inlägg