Fler goda nyheter!

Nu har även svenska Socialdemokraterna i EU svarat. De vill skicka tillbaka förslaget och ser lagförslaget som mycket problematiskt, att det skapar fler problem än det löser. Yes!Hej och tack för ditt email Anette!

Vi socialdemokrater delar din oro och anser att EU-kommissionens förslag till regelverk för växtförökningsmaterial är mycket problematiskt. En ny förordning för växtförökningsmaterial riskerar att skapa problem både för hobbyodlare och små aktörer, för bevarandet av biologisk mångfald och förutsättningarna för ekologiskt jordbruk i Europa.

Efter att ha följt ärendet sedan tidigt i höstas har vi sett hur det skapat en stor oro, inte bara i Sverige utan också i många andra EU-länder. Självklart engagerar vi oss tillsammans med partikamrater och berörda intressenter för att undanröja de hot som förslaget innebär.

EU-kommissionens förslag innehåller så många problematiska skrivningar att vi i första skedet kommer att verka för att förslaget förkastas i sin helhet.

Lyckas inte detta kommer vi strida hårt för omfattande ändringar av texten. Bland annat behöver skogsodlingsmaterial lyftas ur förslaget, omfattande regellättnader genomföras och tydligare undantag inrättas för hobbyodlare och mindre, nischade fröfirmor och plantskolor.

Sammantaget ser vi helt klart större problem än fördelar med EU-kommissionens förslag. Även om tanken är god – att harmonisera alla de lagtexter som nu finns på området – så skapar kommissionens förslag nya problem som inte existerar med dagens regler.

Har du några som helst frågor, nu eller under processen framöver, får du gärna kontakta oss för mer info.

Hälsar,

De svenska socialdemokraterna i Europaparlamentet

Marita Ulvskog
Olle Ludvigsson
Åsa Westlund
Anna Hedh
Göran Färm
Jens Nilsson

genom,
Socialdemokraterna i europaparlamentet

Oskar Magnusson
Politiskt Sakkunnig / Political Advisor
M +32 (0) 479 65 45 16
W +32 (0) 2 284 78 27
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/EU/EU/Hemny/
oskar.magnusson@europarl.europa.eu

Kommentarer

En JÄTTESTOR tummenupp :) Kram/Monne
Nora sa…
Ja, detta var goda nyheter! Tack för att du delar med dig!
Lisa sa…
Tack Anette för att du lägger ner sån energi på detta ! Själv har jag knappt hunnit sätta mig in i vad det hela innebär, eftersom dottern varit sjuk hela hösten. Men jag förstår att det kan innebära slutet för min verksamhet också...Ska läsa på lite mer nu i natten. Ha det gott !
Lisa/Lisas trädgård

Populära inlägg