Svar från miljöpartiet

Idag fick jag svar från miljöpartiet, del av den Gröna partigruppen i parlamentet.
De är som väntat mer insatta och svarar på mitt brev mer i detalj, vilket känns bra.
Att de önskar skicka tillbaka förslaget är utmärkt, likaså att de istället för fördrag (tvingande) önskar se det som ett direktiv istället (för nationell omröstning).
De bifogade även en del länkar för er som vill läsa mer.
Tack för det Eva!Hej Annette,

Tack för ditt mejl och för att du engagerar dig i en viktig fråga.

Isabella jobbar inte specifikt med detta förslag, även om hon följer utvecklingen i ärendet. De som är ansvariga för den Gröna partigruppen (där Miljöpartiet sitter) är den tyska miljöpartisten Martin Häusling i Jordbruksutskottet och finska miljöpartisten Satu Hassi i Miljöutskottet.

Vi gröna vill att det ska finnas en genetisk mångfald. Vi är emot det förslag som kommissionen lagt, eftersom det är skräddarsytt för industrin som vill ha få standardiserade fröer.

I korthet vill vi:
* Skicka tillbaks förslaget till Kommissionen så att de måste arbeta om det.
* Göra om förordningen till ett direktiv, som alltså måste implementeras genom nationell lag.
* Göra flera förändringar, t.ex: Utöka undantagen för nischmarknader. Se till så att lagen inte täcker de som inte saluför sina frön på marknaden. Införa mer flexibilitet för ekologiska odlare. Anpassa lagen till bönders behov.

Ändringsförslag ska vara inne senast den 10 december i Miljöutskottet och 11 december i Jordbruksutskottet. Det blir troligen omröstning i februari i plenum, men vi försöker skjuta fram det.

Jag bifogar texter att läsa och även ett par länkar som visar en del av Gröna Gruppens arbete med frö-lagen.
Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

Vänliga hälsningar
Eva Winqvist
Assistent
Office of MEP Isabella Lövin
mobile: +32 (0) 478 552497
phone: +32 (0)2 283 3520
fax: +32 (0)2 284 93 94
isabella.loevin@europarl.europa.eu
Follow the Common Fisheries Policy online

www.CFP-reformwatch.eu

Kommentarer

Populära inlägg