Leve mångfalden!

I dessa dagar får vi alla hjälpas åt att bevara mångfalden, antingen den hotas av främlingfientlighet eller EU:s byråkrater.

Sedan några år finns inom EU en lista över godkänt utsäde till köksväxter som får saluföras här. En morotssort måste alltså registreras och godkännas för att få säljas. I stora kommersiella odlingar förstår jag vitsen med kontrollsystemet. Man vill helt enkelt veta att fröet man köper är av en bestämd sort och håller den kvalitet som utlovas. Så långt allt väl.
Men när det gäller småskalig odling, husbehovsodling och liknande finns inte samma behov av förkontroll. Här är det istället mångfalden som är viktig. Jag och andra hobbyodlare gör ett viktigt arbete när vi ser till att det finns en marknad för randiga rödbetor, regnbågsfärgad mangold, stora ömtåliga bifftomater och krokiga kinesiska gurkor. Vi bevarar den genetiska mångfalden.
Hittills har försäljning av frö till husbehovsodlingen i Sverige varit undantagen från registreringstvånget.
Det vill EU/Jordbruksverket nu ändra på. Att registrera en sort kommer att vara förknippat med kostnader och arbete som små fröfirmor inte mäktar med. Vi kommer att förlora stora delar av de köksväxter som inte odlas kommersiellt, vårt gröna arv går förlorat och de som förlorar mest på det är vi själva och framtida generationer!

Följ diskussionerna på Allt om Trädgårds forum:
http://www.alltomtradgard.se/forum/view-thread.xml?thread_id=840259&forum_id=13&moffset=&offset=0&last=1

Läs om förändringarna på Runåbergs fröers hemsida:
http://www.runabergsfroer.se/html/2010-10-30-bevara-mangfalden.htm

Läs gärna EU-direktivet med kommentarer på jordbruksverkets sida:
http://www.jordbruksverket.se/omjordbruksverket/remisserochyttranden/remisser.4.2d224fd51239d5ffbf7800032690.html

Läs också Fobo:s kommentar till regelförändringarna:
http://www.fobo.se/artiklar/opinion/odlaren_froregler_2-2010.pdf

Maila jordbruksverket och tryck på för att vi får regler som möjliggör odling av alla köksväxter!
Era eventuella synpunkter behöver vara Jordbruksverket tillhanda senast den 10:e november 2010. Svar per e-post ska adresseras till jordbruksverket@jordbruksverket.se
Märk svaret  2009/145/EG


Fram för mångfalden och färgrikedomen i våra köksträdgårdar!

Kommentarer

Nu har jag mailat jordbruksverket.
Ha det gott
Birgitta
Du är så bra, tack för alla länkar!

Populära inlägg