Beslutsgången i EU

Vi är nog många som river oss i huvudet över hur beslutsgången (och beredningen av ett ärende innan) egentligen går till inom EU.
Jag fick en fin grafisk illustration av ärendegången i PRM-lagen, eller "frölagen" som den också kallats.
Det är ifrån nätverket som jobbar mot lagen, hoppas att de tolkat saken rätt, jag är inte man att bedömma om den verkar korrekt.

Den 11/3, nu på tisdag befinner vi oss på nivå två uppifrån, dvs parlamentet skall rösta. Håll tummarna!

Här är länk till föredragninsglista: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AGENDA&reference=20140311&secondRef=SIT&language=sv

Här är länk till betänkande inför mötet: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A7-2014-0112&language=SV&mode=XML


Kommentarer

Populära inlägg