Bekämpningsmedelsskador i växthuset!

Det blir allt tydligare att jag har bekämpningsmedelsskador i mitt växthus.

Va- sprutar hon? - tänker du. Nej det är bekämpningsmedel som kommit in i kretsloppet via hönsfodret eller halmen jag strör med. Det är de enda saker jag burit in i huset sedan förra växtsäsongen (våra höns och ankor bor där under vinterhalvåret).
Det är förfärligt tråkigt att se sina plantor blir helt förvridna.....
Jag försöker spåra källan, men det är inte lätt med långa listor preparat som används i odlingen av stråsäd (halmen), och vad som använts när hönsfodret togs fram är ännu svårare att spåra.

Något ämne i gruppen pyridiner är det iaf.
Klopyralid, aminopyralid eller fluroxipyr (red: samt lagt till pikloram).

En slagning i Kemiinspektionens bekämpningsmedelsregister ger en lista på ogräsmedel som innehåller nåt av dessa ämnen, eller flera. Minst ett av dem har använts i halmen jag köpt eller fått, fullt tillåtet.

Klopyralid finns i:
Cliophar
Matrigon
Galera
Korvetto
Ariane S
Kinvara

Aminopyralid finns i:
Lancelot
Tombo
Mustang Forte

Fluroxipyr finns i:
Ariane S
Starane XL
Flurostar 200
Tomahawk 200 EC
Cleave
Starane 333 HL
Spitfire 333 HL
Pixxaro EC
Kinvara
Primus XL
Hurler
Timeline FX
Overtake
Galera
Belkar Lägger till Pikloram, då även detta hittats i gödsel. Galera Belkar Dessa två medel används mot örtogräs i raps och rybs, ingår de i foder eller har halmbristen gjort att de använts som halm?


Imorgon får jag starta att jaga ekohalm att använda till hösten. Annars får hönsen gå på spån. Kan inte riskera detta igen.

Enligt rapporten från FOR (fritidsodligens riksorganisation), länkad nedan, är även foder ett problem, så det får bli enbart eko där med.
Har säden hönsen och ankorna äter sprutats med nåt av ogräsbekämpningsmedlen passerar de matsmältningen utan att brytas ner och kommer sedan ut med gödseln..... Red: Analyser (beställda av FOR) av stallgödsel på två koloniföreningar i Stockholm har visat sig innehålla höga halter av båda aminopyralid och klopyralid, och testerna har även hittat pikloram.

Det enda jag kan göra nu är att hålla växthuset fuktigt och varmt så ökar hastigheten på nerbrytningen av de aktuella ämnena.
Jag hoppas kunna leda upp nya topskott på de tomater som är kraftigast skadade.

En bra film att se är Charles Dowdings film som ger tydliga bilder på skador och förklarar detta med nerbrytningen och hur man gör med kontaminerad jord. https://www.youtube.com/watch?v=2D1idnMNKng


Har du också skador? Rapportera in till FOR och gärna till Lena Israelsson som sammanställt mycket kring detta. https://www.for.se/misstanker-du-att-dina-plantor-fatt-skador-av-jord-godsel-eller-kompost-i-ar/?fbclid=IwAR0HqiA_p71Uf-3kcHxTF0AqyUhU5wPqWmtVDxRSLBUKZm1hN5spI3OUo9Q

Tack Lena och FOR!
Bild på en normal och tre skadade plantor.
Skit att sådana här medel är tillåtna!


Kommentarer

Lars Forslin sa…
Tack Anette för en redig sammanställning av ämnet. Har nu läst FOR-rapporten och fått betydligt mer kunskap. Delar slutsatsen om att ämnena måste dras in inom EU då de ju kontaminerar hela odlingsmiljön, åtminstone om man vill odla sallat (eller andra korgblommiga), baljväxter och potatisväxter, och det vill säkert de flesta odlare av grönsaker. Uppenbarligen är stråsäd mindre känsligt och lantbruket kan tåla en del förekomst, men det är väl bara en tidsfråga innan potatisfält drabbas av missväxt för att stråsäd eller sockerbetor tidigare odlas på marken, och då blir det ju riktigt allvarligt.
Dessa ämnen blir som radioaktivitet, ett osynligt gift som tar lång tid på sig att klinga av (dock betydligt kortare än radioaktivitet, men principen och känslan blir densamma).
Boäng sa…
Tack Lars.
Ju fler som rapporterar desto snabbare händer det ju nåt, förhoppningsvis. Jag tror inte jag har höga halter, det är bara topparna och inte alla plantor. Tycker mig också se skillnad morgon/kväll. De ser piggare ut på morgonen.
Har idag sått bondbönor jämnt fördelat i hela huset, skall se hur de ser ut när de kommer upp. Tror nerbrytningen skall gå ganska snabbt här inne i värmen.

Tomten sa…
Hej Anette,

Tack för att du skriver om kontaminerad halm.
Tänk vad bra det blir när man använder rena grejer.
Hos oss flyger insekterna i svärmar. Och fåglarna trivs.

Populära inlägg