Svar från vår representant i Jordbruksutskottet, Marit Paulsen.

Hej Anette!

Tack för ditt e-mail och jag är ledsen för det sena svaret.

Jag tycker att kommissionens förslag är helt ok och en bra utgångspunkt för vidare diskussioner. Vad jag tycker mindre om är att Europaparlamentets huvud förhandlare har gett upp sitt arbete med förslaget eftersom han anser att det är för komplext och bör skickas tillbaka till kommissionen. Detta ser han ut att också ha få stöd för i jordbruksutskottet, som ska rösta om detta i nästa vecka (10-11/2). Parlamentet måste ta sitt ansvar och behandla förslaget genom att ändra och finjustera det.

Jag vill att icke-kommersiell verksamhet som exempelvis hobbyodlare och riktigt små företag ska undantas från reglerna om registrering; det ska även i fortsättningen vara möjligt för medlemmar i den lokala trädgårdsföreningen att byta fröer och plantor med varandra.

En av de viktigaste frågorna för framtiden är att bevara och utveckla den genetiska mångfalden. Jag är väldigt orolig över att den genetiska mångfalden har minskat med 75 procent det senaste århundradet och jag jobbar mycket aktivt med den här frågan. Jag har exempelvis skrivit en initiativrapport om växtförädling där jag bland annat tar upp vikten av en genetisk mångfald. Rapporten fick stöd från en klar majoritet i jordbruksutskottet och i slutet av februari ska hela parlamentet rösta om den.

Vänliga hälsningar,

MaritJa, som ni ser är Marit den mest positiva av ledamöterna som svarat. Man undrar.....
Ringer det ingen klocka när miljöutskottet röstar 49-0 för ett återsändande till kommissionen?
Vi fortsätter vårt arbete att upplysa om de befarade konsekvenserna av lagförslaget.

Kommentarer

Populära inlägg