Resultatet av PRM-omröstningen, "frölagen" även kallad.

Tusen tusen tack, alla ni som engagerat er i frågan om PRM-lagarna.
EU-parlamentet röstade som ni säkert vet nej till lagförslaget med 650 röster mot 15 !
Kommissionen ombads därefter att dra tillbaka det vilket de inte gjorde.
Därefter röstades för en sk "legislative resolution", ett förfaringssätt som så att säga avslutar hela första ronden i frågan om jag fattat rätt.
Och det blev ett solklart ja till lagresolutionen, 511 mot 136, för ett tillbakaskickande till kommissionen kan man säga.
Det twittrades för fullt om hur gräsrötterna segrat!

Nu finns röstresultaten på Votewatch.eu om ni vill se hur individuella MEP röstade.

Marit, som är vår ordinarie representant i jordbruksutskottet röstade nej till PRM-lagen i första omröstningen:
I tredje omröstningen hamnade hon tydligen fel, för hon ändrade sin röst i efterhand, till ett röstavstående enligt votewatch, men enligt protokollet ändrade hon sig till att rösta mot majoriteten.
http://www.votewatch.eu/en/production-and-making-available-on-the-market-of-plant-reproductive-material-plant-reproductive-mate-3.html

Allt finns tydligt redovisat på hennes sida.

Hon är alltså en av de få som tyckte att lagen var tillräckligt bra för att arbetas vidare med.

Nu har ni en chans att påverka, i maj när vi röstar fram ett nytt parlament.
Ta reda på vad den ni tänker rösta på står, i denna och i andra frågor. Votewatch är en bra källa till information.

Kommentarer

Populära inlägg